FANDOM


Alfabet Unown
Symbol Postać Unown Znaczenie Tłumaczenie
A AUnown Angry Złościć
B BUnown Bear Nieść / Nosić
C CUnown Chase Ścigać / Wędrować
D DUnown Direct Kierować
E EUnown Engage Zatrudniać / Zajmować
F FUnown Find Znajdować
G GUnown Give Dawać
H HUnown Help Pomagać
I IUnown Increase Wzrastać
J JUnown Join Łączyć
K KUnown Keep Trzymać / Przechowywać
L LUnown Laugh Śmiać Się
M MUnown Make Robić / Czynić
N NUnown Nuzzle Węszyć
O OUnown Observe Obserwować
P PUnown Perform Wykonać
Q QUnown Quicken Przyspieszać
R RUnown Reassure Poczieszać
S SUnown Search Szukać
T TUnown Tell Powiedzieć / Mówić
U UUnown Undo Rozwijać
V VUnown Vanish Znikać
W WUnown Want Chcieć
X XUnown XXX XXX
Y YUnown Yield Dostarczać
Z ZUnown Zoom Przybliżać / Powiększyć
? QmUnown Question Mark Pytać
! EpUnown Exclamation Mark Krzyczeć

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki