FANDOM


Alfabet Unown
Symbol Postać Unown Znaczenie Tłumaczenie
A AUnown.png Angry Złościć
B BUnown.png Bear Nieść / Nosić
C CUnown.png Chase Ścigać / Wędrować
D DUnown.png Direct Kierować
E EUnown.png Engage Zatrudniać / Zajmować
F FUnown.png Find Znajdować
G GUnown.png Give Dawać
H HUnown.png Help Pomagać
I IUnown.png Increase Wzrastać
J JUnown.png Join Łączyć
K KUnown.png Keep Trzymać / Przechowywać
L LUnown.png Laugh Śmiać Się
M MUnown.png Make Robić / Czynić
N NUnown.png Nuzzle Węszyć
O OUnown.png Observe Obserwować
P PUnown.png Perform Wykonać
Q QUnown.png Quicken Przyspieszać
R RUnown.png Reassure Poczieszać
S SUnown.png Search Szukać
T TUnown.png Tell Powiedzieć / Mówić
U UUnown.png Undo Rozwijać
V VUnown.png Vanish Znikać
W WUnown.png Want Chcieć
X XUnown.png XXX XXX
Y YUnown.png Yield Dostarczać
Z ZUnown.png Zoom Przybliżać / Powiększyć
? QmUnown.png Question Mark Pytać
! EpUnown.png Exclamation Mark Krzyczeć

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki